Trang chủ Thông tin Lịch bay

Thông tin sân bay

Thông tin sân bay

Lịch bay

Lịch bay

Tin tức - Hoạt động

Competitive price

Thông tin dịch vụ

Eenvionment care

Ngày lập bảng: 22/09/2017

 Chuyến

Hãng hàng không

Thứ hai
25/09

Thứ ba
26/09

Thứ tư
27/09

Thứ năm
28/09

Thứ sáu
29/09

Thứ bảy
30/09

Chủ nhật
01/10

VN1201/VN1200
Hà Nội - Cần Thơ - Hà Nội
09H10-09H55

 

BT

BT

BT

BT

09H00-09H45

BT

BT

VJ463/VJ702
Hà Nội - Cần Thơ - Đà Nẵng
09H25-10H00

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

0V8071/0V8014
Côn Đảo - Cần Thơ - Phú Quốc 
11H20–11H50

 

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

VJ701/VJ462
Đà Nẵng - Cần Thơ -Hà Nội
13H35-14H10

 

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

0V8015/0V8070
Phú Quốc - Cần Thơ - Côn Đảo
14H15-14H45

 

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

VN1203/VN1202
Hà Nội - Cần Thơ - Hà Nội
15H15-16H00

 

BT

14H45-15H30

14H20-15H05

BT

14H45-15H30

BT

BT

VJ465/VJ464
Hà Nội - Cần Thơ -Hà Nội
17H10-17H45

 

BT

18H30-19H00

BT

18H30-19H00

16H50-17H25

18H25-18H55

16H50-17H20

 

 

HVN7201
HAN-VCA
19H10

 

HVN7200
VCA-HAN
17H55

 

 

 

 

Tổng số chuyến bay trong ngày

 

08

07

08

07

07

07

07

-  BT: Bình thường theo lịch bay hàng ngày.
-  Giờ nêu trên là giờ địa phương.
-  Tăng chuyến: ngày 25/09/2017   HVN7201   HAN-VCA    19H10(đến VCA)
                               ngày 27/09/2017   HVN7200  VCA-HAN     17H55(từ VCA)


 

Liên kết