Trang chủ Thông tin Lịch bay

Thông tin sân bay

Thông tin sân bay

Lịch bay

Lịch bay

Tin tức - Hoạt động

Competitive price

Thông tin dịch vụ

Eenvionment care

Ngày lập bảng: 28/07/2017

 Chuyến

Hãng hàng không

Thứ hai
31/07

Thứ ba
01/08

Thứ tư
02/08

Thứ năm
03/08

Thứ sáu
04/08

Thứ bảy
05/08

Chủ nhật
06/08

VJ703/VJ704
Đà Nẵng - Cần Thơ - Đà Nẵng
08H00-08H30

BT

 

 

 

 

 

 

VZ3970/VZ3971
Bangkok - Cần Thơ - Bangkok

 

 

08H35-09H05

 

 

 

 

VN1201/VN1200
Hà Nội - Cần Thơ - Hà Nội
09H10-09H55

 

08H55-09H40

08H45-09H30

09H10-09H55

08H45-09H30

08H45-09H30

09H10-09H55

09H10-09H55

VJ463/VJ702
Hà Nội - Cần Thơ - Đà Nẵng
09H25-09H55

 

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

0V8071/0V8014
Côn Đảo - Cần Thơ - Phú Quốc 
11H20–11H50

 

  BT

BT

  BT

BT

  BT

BT

BT

VJ701/VJ462
Đà Nẵng - Cần Thơ -Hà Nội
13H25-13H55

 

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

0V8015/0V8070
Phú Quốc - Cần Thơ - Côn Đảo
14H15-14H45

 

BT

BT

BT

BT

BT

BT

   BT

VN1203/VN1202
Hà Nội - Cần Thơ - Hà Nội

 

19H10-19H55

 

 

14H30-15H15

 

 

15H15-16H00

VJ465/VJ464
Đà Nẵng - Cần Thơ -Hà Nội
17H30-18H00

 

BT

17H50-18H20

17H50-18H20

18H50-19H20

17H50-18H20

17H50-18H20

17H50-18H20

VJ467/VJ466
Hà Nội - Cần Thơ - Hà Nội
19H40-20H10

19H40-20H10

 

 

 

 

 

 

VN1205/VN1204
Hà Nội - Cần Thơ - Hà Nội
19H10-19H55

 

CANCEL

19H10-19H55

19H10-19H55

19H10-19H55

19H10-19H55

19H10-19H55

19H10-19H55

Tổng số chuyến bay trong ngày

 

09

07

08

08

07

07

08

-  BT: Bình thường theo lịch bay hàng ngày.
-  Giờ nêu trên là giờ địa phương.


 

Liên kết