Trang chủ Thông tin Lịch bay

Thông tin sân bay

Thông tin sân bay

Lịch bay

Lịch bay

Tin tức - Hoạt động

Competitive price

Thông tin dịch vụ

Eenvionment care

Ngày lập bảng: 09/10/2017

 Chuyến

Hãng hàng không

Thứ hai
09/10

Thứ ba
10/10

Thứ tư
11/10

Thứ năm
12/10

Thứ sáu
13/10

Thứ bảy
14/10

Chủ nhật
15/10

VN1201/VN1200
Hà Nội - Cần Thơ - Hà Nội
09H10-09H55

 

BT

BT

BT

BT

BT

09H00 - 09H45

BT

VJ463/VJ702
Hà Nội - Cần Thơ - Đà Nẵng
09H25-10H00

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

0V8071/0V8014
Côn Đảo - Cần Thơ - Phú Quốc 
11H20–11H50

 

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

VJ701/VJ462
Đà Nẵng - Cần Thơ -Hà Nội
13H35-14H10

 

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

0V8015/0V8070
Phú Quốc - Cần Thơ - Côn Đảo
14H15-14H45

 

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

VN1203/VN1202
Hà Nội - Cần Thơ - Hà Nội
15H15-16H00

 

CANCEL

CANCEL

CANCEL

CANCEL

15H00 -15H45

CANCEL

14H20 -15H05

VJ465/VJ464
Hà Nội - Cần Thơ -Hà Nội
17H10-17H45

 

BT

18H25-18H55

16H50-17H20

18H25-18H55

16H50-17H20

18H25-18H55

16H50-17H20

VN1205/VN1204
Hà Nội - Cần Thơ - Hà Nội
18H10-18H55

 

BT

BT

18H20-19H05

BT

19H10-19H55

20H50-21H35

19H10-19H55

Tổng số chuyến bay trong ngày

 

6

7

6

7

8

6

7

-  BT: Bình thường theo lịch bay hàng ngày.
-  Giờ nêu trên là giờ địa phương.


 

Liên kết