Trang chủ Thông tin Lịch bay

Thông tin sân bay

Thông tin sân bay

Lịch bay

Lịch bay

Tin tức - Hoạt động

Competitive price

Thông tin dịch vụ

Eenvionment care

Ngày lập bảng: 20/10/2017

 Chuyến

Hãng hàng không

Thứ hai
23/10

Thứ ba
24/10

Thứ tư
25/10

Thứ năm
26/10

Thứ sáu
27/10

Thứ bảy
28/10

Chủ nhật
29/10

VN1201/VN1200
Hà Nội - Cần Thơ - Hà Nội
09H10-09H55

 

BT

08H50–09H35

09H00–09H45

BT

09H00–09H45

BT

09H00–09H45

VJ463/VJ702
Hà Nội - Cần Thơ - Đà Nẵng
09H25-10H00

BT

BT

BT

BT

BT

BT

09H25–09H55

0V8071/0V8014
Côn Đảo - Cần Thơ - Phú Quốc 
11H20–11H50

 

BT

BT

BT

BT

BT

BT

11H55–12H25

VJ701/VJ462
Đà Nẵng - Cần Thơ -Hà Nội
13H35-14H10

 

BT

BT

BT

BT

BT

BT

11H55–12H25

0V8015/0V8070
Phú Quốc - Cần Thơ - Côn Đảo
14H15-14H45

 

BT

BT

BT

BT

BT

BT

14H50–15H20

VN1203/VN1202
Hà Nội - Cần Thơ - Hà Nội
15H15-16H00

 

CANCEL

CANCEL

CANCEL

CANCEL

14H45 -15H30

CANCEL

13H30 -14H15

VJ465/VJ464
Hà Nội - Cần Thơ -Hà Nội
17H10-17H45

 

BT

18H25-18H55

16H50-17H20

18H25-18H55

16H50-17H20

18H25-18H55

20H25-20H55

VN1205/VN1204
Hà Nội - Cần Thơ - Hà Nội
19H10-19H55

 

BT

BT

BT

BT

BT

19H20–20H05

19H40–20H25

Tổng số chuyến bay trong ngày

 

7

7

7

7

8

7

8

-  BT: Bình thường theo lịch bay hàng ngày.
-  Giờ nêu trên là giờ địa phương.


 

Liên kết